Volledig mee eens!

Auteur  
# 27/09/2007 à 10:58 Alexander
Franstalig superioriteitsgevoel
In La Libre Belgique van 3 augustus 2007 verscheen een artikel van Rudolf Rezshohazy, professor-emeritus van UCL, met als titel: 'L'histoire s'explique, mais ne se justifie pas'. Hierin wordt nog maar eens aan de Vlamingen verweten dat het territorialiteitsgevoel dat zij verdedigen inzake de randgemeenten ouderwets en extreem-nationalistisch is: 'Le droit du sol est une idélogie élaborée par un nationalisme qui vénère la terre des ancètres, la chérit, la chante, lui prête des vertus, l'appel père ou mère. On arrive même à la baiser comme on embrasse un cricifix.'
In de werkelijkheid is het territorialiteitsbeginsel een zaak van gezond verstand: wie zich op een bepaald grondgebied komt vestigen moet zich aanpassen aan de wetten en regels die op dat grondgebied gelden, evenals aan de taal. Het is ook een zeer eerbiedwaardig internationaal rechtsbeginsel dat toegepast wordt in de meeste landen.
En in België waren het de Walen die – veel vroeger nog dan de Vlamingen – voor het territorialiteitsbeginsel kozen. Dat erkenden trouwens ook de Franstaligen zelf – zoals wijlen Jean Daloze – wiens artikel 'Qu'est-ce que la territorialité?' ik in de komende dagen ook nog eens op mijn weblog plaats.
Toen in de jaren dertig de taalgrens werd ingevoerd waren het de Walen die hun grondgebied ééntalig Frans wilden houden en de tweetaligheid over het hele grondgebied afwezen (in tegenstelling tot de Vlamingen die wel bereid waren de veralgemeende tweetaligheid over het hele grondgebied te aanvaarden). En toen in 1962 werd voorgesteld om in 8 Vlaams-Brabantse en 3 Waals-Brabantse gemeenten taalfaciliteiten in te voeren waren het de Walen die dit afwezen en eisten dat het faciliteitsregime beperkt bleef tot 6 Vlaams-Brabantse gemeenten. Welke Waalse politicus denkt er trouwens aan om nu taalfaciliteiten in te voeren voor de vele Vlamingen die in Waals-Brabant gaan wonen?
Het artikel van Rezshohazy is dus wel een zeer éénzijdige en selectieve lezing van de geschiedenis en van het territorialiteitsbeginsel. Kan zoiets onbewust zijn?
Het artikel van Rezshohazy getuigt van de kwade trouw die bij een bepaalde Franstalige politieke en intellectuele elite heerst. Ze huldigen het territorialiteitsprincipe wanneer het erom gaat Wallonië eentalig Franstalig te houden. Maar wanneer de Vlamingen hetzelfde principe willen toepassen in het Nederlandse taalgebied wordt het territorialiteitsbeginsel plotseling gedemoniseerd en roepen ze om de erkenning van het recht van elke individuele Frantalige om overal zijn taal te gebruiken.
In Brussel zien we trouwens wat de Franstaligen bedoelen met die individuele rechten. Terwijl ze in Vlaanderen meer wettelijke waarborgen eisen om ervoor te zorgen dat elke Franstalige burger er zich uitsluitend kan bedienen van zijn taal eisen ze de afbouw van de wettelijke waarborgen inzake tweetaligheid in Brussel zodat daar de Franstalige ambtenaren zich uitsluitend van hun taal kunnen bedienen. Het gaat hen dus niet om de individuele rechten van iedereen, maar enkel om die van de Franstaligen! Voor Rezshohazy is het dan ook de natuurlijkste zaak van de wereld dat 'Bruxelles fut francisé par migration ou par l'expansion de la langue française.' Voor hem is die expansie van de Franse taal – overal en in elke context – immers een natuurlijk gegeven. Dit is pas een ouderwets en extreem superioriteitsgevoel!
Wie is hier ouderwets en extreem-nationalistisch?
Diegenen die gewoon consequent het territorialiteitsbeginsel willen toepassen voor beide taalgebieden? Of diegenen die menen dat Franstaligen individuele rechten moeten hebben in Vlaanderen die Nederlandstaligen niet hebben in Wallonië?
Diegenen die de gewest- en taalgrenzen willen behouden en respecteren? Of diegenen die elke gemeente waar er zich een substantieel aantal Franstaligen zijn komen vestigen willen losmaken uit Vlaanderen?
Diegenen die de beide landstalen gelijk willen behandelen en de wederkerigheid tussen de taalgebieden willen toepassen? Of diegenen die alleen redeneren vanuit een 'natuurlijke' expansie van de Franse taal en een 'natuurlijke' verdringing van het Nederlands?
Rezshohazy – en Franstalig België met hem – zou zich beter eens bezinnen over de eigen houding vooraleer ze de Vlamingen een ouderwetse ideologie en extreem-nationalisme verwijten. Het is hun weigering om de wederkerigheid te aanvaarden, hun volslagen ouderwetse vasthouden aan de 'superioriteit' van de Franse taal en hun bewuste strategie om de Vlamingen te demoniseren die het voortbestaan van dit land bedreigen.
Répondre à ce message

Vous n'êtes pas autorisé à poster un message sur le forum.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×