Presse - Pers

Auteur  
# 31/08/2007 à 19:51 Bob Vangeel
HET LAATSTE NIEUWS:

50.000 handtekeningen voor internetpetitie tegen separatisme
De internetpetitie voor het behoud van de eenheid van België, die door een Luikse vrouw werd opgestart, heeft al meer dan 50.000 handtekeningen verzameld. Daarvan werden er 40.000 de voorbije drie dagen geplaatst. Vooral Franstalige internauten vonden hun weg naar de petitie.

De petitie werd op 10 augustus online geplaatst. De tekst nodigt de politici uit zich bezig te houden met de echte problemen, zoals werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, enz. zonder hun tijd en het geld van de belastingbetaler te verspillen aan geschillen die slechts een kleine minderheid aanbelangen. (belga/hln)

EN:

Internetpetitie tegen separatisme leidt tot explosie internetpetities

Tot voor kort leidde de website lapetition.be een kalm internetbestaan. Elke dag werden er één tot drie petities in het leven geroepen.
Maar sinds de mediaheisa losbarstte rond de tweetalige petitie 'Pour l'unité de la Belgique/Voor de eenheid van België' worden er op de webstek dagelijks liefst tien tot twintig petities boven de doopvont gehouden.

Het minste wat men daarbij kan zeggen is dat er op de site voor elk wat wils terug te vinden is: gaande van een petitie om elke vrijdagmiddag in alle schoolkantinnes tartiflette te eten tot een petitie om het aantal blonde presentatrices op televisie drastisch te verminderen.


Nochtans begon alles zeer ernstig. De eerste petitie werd op 1 november 2006 online gezet. Het ging om een petitie van de hand van de peter en meter van een klein Belgisch-Congolees meisje dat in het asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel verbleef.

60.000 voor eenheid
De petitie die de site beroemd maakte, werd intussen al bijna 60.000 keer ondertekend. "Er was een grote piek op dinsdag. De server kreeg het toen hard te verduren", zegt Philippe Kopp van BMCO, een bedrijf dat gespecialiseerd is in internetmarketing. De petitie werd toen door 15.000 mensen ondertekend, terwijl een 'gewone' petitie gemiddeld op één dag een honderdtal handtekeningen krijgt. (belga/hln)

LEES OOK: Al 50.000 handtekeningen voor internetpetitie tegen separatisme
# 31/08/2007 à 20:05 Marie-Claire
Scission de la Belgique? Tout le monde serait perdant
Pour la Flandre, la fin des transferts Nord-Sud ne compenserait pas le contrecoup économique.

(l'écho) - Les francophones doivent-ils craindre pour leur niveau de bien-être dans l'hypothèse d'une scission du pays? Prétendre le contraire serait naïf. La plupart des estimations aboutissent à une réduction moyenne des budgets des entités francophones de l'ordre de 20%. Concrètement, cela signifie que chaque Wallon devrait se passer de 1.000 euros par an, tandis que chaque Bruxellois serait ponctionné de 200 euros sur son budget actuel.

Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Bon nombre d'analystes pointent une série de surcoûts économiques qui découleront immanquablement d'une scission: des entreprises qui sont établies dans une seule région devront avoir des sièges dans les autres entités, des multinationales risquent de migrer ailleurs. Sans compter le statut de Bruxelles comme capitale de l'Europe qui sera à coup sûr remis en question. Certes, la Flandre a la capacité d'encaisser le coup, concède Henri Capron (ULB). «Mais il serait illusoire de croire qu'elle puisse à terme en sortir plus riche», prévient-il. «Le contrecoup pour l'économie sera tel que ce sont les trois Régions qui trinqueront.»

Porte de sortie fiscale

Ce constat n'exclut pas cependant certains aménagements, notamment au niveau de la fiscalité. Partant du constat qu'une bonne partie du malaise au Nord découle d'un sentiment de payer trop d'impôts pour le Sud, certains économistes prônent une réflexion générale sur la fiscalité en Belgique. Sans pour autant résoudre des problèmes institutionnels comme BHV, cette approche offrirait au moins l'avantage de diminuer la pression flamande.

J.P. Bombaerts

# 01/09/2007 à 11:26 Bert
inderdaad ..... Daarvan werden er 40.000 de voorbije drie dagen geplaatst. Vooral Franstalige internauten vonden hun weg naar de petitie.

neem uw conclusies
# 01/09/2007 à 14:24 Bob Vangeel
Une article de 1/3 page (avec photo) dans De Morgen. Il s'agit d'un interview avec Marie-Claire et le titre est: "Ik wil de Kust én de Ardennen!"

TRès positif pour nous!
# 01/09/2007 à 14:49 Marie-Claire
Pour Bob...
l'article était bien fait? Hier, un petit article dans Nord Eclair (France!)
# 01/09/2007 à 14:53 Piet BRAL
Gelezen in de Morgen.

50.000 handtekeningen voor internetpetitie tegen separatisme
De internetpetitie voor het behoud van de eenheid van Belgi‘, die door een Luikse vrouw werd opgestart, heeft al meer dan 50.000 handtekeningen verzameld. Daarvan werden er 40.000 de voorbije drie dagen geplaatst. Vooral Franstalige internauten vonden hun weg naar de petitie.

De petitie werd op 10 augustus op de website www.lapetition.be geplaatst. De tekst nodigt de politici uit zich bezig te houdenmet de echte problemen, zoals werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, enz. zonder hun tijd en het geld van de belastingbetaler te verspillen aan geschillen die slechts een kleine minderheid aanbelangen. De website is momenteel niet bereikbaar. (belga/dm)

http://www.lapetition.be/

# 01/09/2007 à 15:11 Jan DEVREESE
ZEER INTERESSANT ARTIKEL VANDAAG IN DE MORGEN

PROFICIAAT MARIE - CLAIRE

IK GA AKKOORD MET UW IDEE VAN EEN COMITE OP TE BOUWEN
# 01/09/2007 à 15:31 Bob Vangeel
Piet Bral, l'article dans De Morgen d'aujourd'hui etait beaucoup plus longue et plus informatif!!

Ik zou ook wel in zo'n comité willen zetelen. :)
# 06/09/2007 à 00:11 Piet Bral
Zijn er andere artikels in het Nederlands, in het Frans Bob ?
# 06/09/2007 à 20:54 Stijn
Parmi les meilleurs articles que j’ai lu sur la crise institutionnelle actuelle se trouvent les interviews cette semaine (5 septembre) en télé-moustique : l’un avec Joëlle Milquet (CDh) (apparu aussi dans Humo), l’autre avec Bart De Wever (N-VA). Dans les deux interviews, ces protagonistes ont eu la chance de présenter leurs opinions honnêtement, au-delà des clichés.

Pour moi les opinions de Bart De Wever sont en fait moins extrêmes et plus intelligents que celles de Joëlle Milquet. Une grande réforme d’État est le seul chemin qui mènera vers un meilleur avenir.
# 06/09/2007 à 23:41 Michel
Gelezen op de Blog van Bob van Geel. Ik ga ook akkoord met zo'n artikel.Er verschijnen maar zelden opiniestukken waar ik het honderd procent mee eens ben. Het stuk van mijn partijgenoot Mathias De Clercq dat gisteren in de Standaard verscheen is er één van. Met zijn toestemming publiceren we het hier nog eens integraal.


Het nationalisme is een dodelijk gif - Mathias De ClercqVijfentachtig dagen na de verkiezingen hebben we nog steeds geen regering. Als jonge politicus sta ik versteld van de onkunde en/of onwil van doorwinterde politici om tot een coherent regeerakkoord te komen dat tegemoet komt aan de verwachtingen van de burgers. Die verwachten een goed draaiende economie, meer werkgelegenheid, een sterke sociale zekerheid, een performante politie en justitie, een verdere afbouw van de overheidsschulden, een humane aanpak van het migratieprobleem, meer aandacht voor de milieuproblematiek en een moedig buitenlands beleid. Stuk voor stuk zaken die het best aangepakt worden op federaal, zelfs Europees niveau. In de plaats daarvan zien we een beschamend schouwspel van Vlaamse nationalisten en franstalige communautaire scherpslijpers die er alles aan doen om redelijke compromissen onmogelijk te maken.


Het begon eigenlijk al op de avond van de verkiezingsuitslag toen overwinnaar Yves Leterme zich liet omringen door een horde radicale nationalisten die met hun gebrul en zwaaiende leeuwenvlaggen wilden aangeven dat 'hun' tijd gekomen was. Ik moest toen denken aan die ene uitspraak van wijlen Louis Paul Boon: 'Vandaag of morgen zullen zij weer door onze straten trekken met hun leeuwenvlaggen, hun benagelde botten, hun roffelende trommen'. Wie het journaal van de voorbije maanden heeft gevolgd, zag hoezeer de diverse partijen en hun onderhandelaars werden vastgeklemd en meegezogen door die opstoot van bruut nationalisme. De Vlaamse spierballen werden gerold zoals nooit tevoren. Ik moet er van kokhalzen. Nationalisme vloeit immers voort uit rancune en een vorm van misplaatst zelfmedelijden waarvoor men de oorzaak steeds zoekt bij de ander, de Walen, de vreemdelingen, de moslims, Europa. 'Het begrip natie is', zoals Imré Kertèsz verwoordde, 'een vals denkbeeld dat aan een heel land wordt opgedrongen'. Wat me de voorbije weken stoort is de mediocriteit, het provincialisme, het slachtofferisme en die vermeende superioriteit van al die Vlaamse politici die onder de IJzertoren staan te krijsen. Het nationalisme is als een dodelijk gif dat de rede lamlegt en de emoties de vrije teugel laat.


Neem de ronduit vulgaire uitspraak van Bart De Wever over Herman De Croo: 'Het is niet omdat die man Nederlands praat dat hij Vlaming is'. De voorzitter van het NVA, die het steeds heeft over de verdediging van 'onze' Vlaamse belangen, eigent zich het recht toe om te bepalen wie een Vlaming is en wie niet. Ik huiver van mensen die anderen opsluiten in een vermeende collectieve identiteit en in naam daarvan bepalen wie er al dan niet toe behoort. Daar begint de discriminatie, het racisme en finaal de uitsluiting. Het begrip 'identiteit' waar nationalisten mee zwaaien kent alvast in de ogen van Mario Vargas Llosa geen genade. Achter elk pleidooi voor de verdediging van de identiteit van een groep vermoedt hij een complot tegen de individuele vrijheid, en dat klopt ook. Daarom ontneem ik hem het recht om in mijn naam of in die van andere Vlamingen te spreken.


Ik weiger mee te stappen in de nationalistische logica die finaal eindigt in de opsplitsing van ons land. Als schepen van de stad Gent heb ik dagelijks veel contacten met burgers met uiteenlopende politieke ideeën. Ze vragen me wat onze politici bezielt, waarover ze nu al maanden aan het praten zijn? Soms is er iemand die mij zegt dat het de schuld van de franstaligen is, dat ze altijd 'non' zeggen, dat ze een oplossing in de weg staan. Maar als ik dan vraag wat ze daarmee bedoelen en waar ze dat vandaan halen dan wijzen ze naar de media, het journaal of een krantenartikel. En als ik doorvraag wat ze precies aanklagen dan weten ze het niet. De sociale zekerheid splitsen? Justitie en politie regionaliseren? Vlaamse nummerplaten invoeren? Neen, neen, neen. Gewoon een regering die ervoor zorgt dat hun zonen en dochters uitzicht krijgen op een job, dat ouderen een menswaardig pensioen ontvangen, dat zieken en gehandicapten hun facturen kunnen betalen.


We moeten ervoor zorgen dat onze welvaart ook in de toekomst realiteit blijft. We moeten antwoorden formuleren op de enorme uitdagingen die de globalisering met zich mee brengt. We moeten ons sociaal economisch weefsel versterken. En bovenal moeten we maatregelen nemen waardoor ons land dit jaar opnieuw afsluit met een begroting in evenwicht of een klein overschot. De afbouw van de schulden die de voorbije acht jaar met succes werd gerealiseerd moet absoluut worden doorgezet. Gezonde staatsfinanciën zijn immers het begin van alle deugdelijke politiek. Een politiek die tegemoet komt aan het principe 'Gouverner c'est prévoir' zodat die de kansen van de komende generaties niet belast, maar net bevorderd. Al die zaken zijn voor mij veel belangrijker dan vendelgezwaai en leeuwengeklauw. En zo denken er velen: dat we ons land moeten bijeenhouden, dat solidariteit geen loos begrip mag worden, dat burgerschap niet verengd mag worden tot de mythe van een bloedgemeenschap.


Mathias De Clercq

Répondre à ce message

Vous n'êtes pas autorisé à poster un message sur le forum.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site